Algemene Voorwaarden

Yoga Vakantie Cuba

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Yoga Vakantie Cuba.

Algemene Voorwaarden

 

DISCLAIMER:

Onderstaande is van toepassing op het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Eigenaar: de eigenaar van de site;
Gebruiker: u, de gebruiker van deze site;
Content: alle aanwezige inhoud op deze site;
Cookies: stukjes code om analyses te maken over de functionaliteit van deze site.

Hoewel de content van deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld door de eigenaar, aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid vanwege onjuistheden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op sites van derden waar mogelijk naar wordt verwezen. De eigenaar kan geen zekerheid bieden wat betreft veiligheid van de website, of aansprakelijk worden gesteld door schade, als gevolg van de beschikbaarheid van de site.

Om de site te kunnen analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies.

Oneigenlijk gebruik van de content op deze site maakt inbreuk op de intelectuele rechten. Wilt u gebruik maken van enige content, neem dan contact op via de contactpagina.

 

VYN-logo-lid-300x296